Sáng sớm đi từ quê ra Hà Nội trên con đường vắng tinh sương

Sáng sớm, đi từ quê ra Hà Nội trên con đường vắng tinh sương.
Vừa đến nơi thì tụt hết cả cảm xúc, nhân dân đi cấp cứu đông như trảy hội. Có khi nào ngày tết làm người ta ốm thêm không, thế thì đừng tết nữa.
Nhìn tua trực hôm trước mắt lồi ra, ngơ ngáo mà cám cảnh.
Dạo này nhiều thánh kêu gọi thực dưỡng chữa bách bệnh, kêu gọi ăn chay chữa bách bệnh, kêu gọi đề tốc chữa bách bệnh. Giờ có thêm…vẩy tay chữa bách bệnh nữa.
Các thánh ơi, ra tay cứu vớt nhân loại đi giúp tôi. Kẻo không ngày nào cũng là thảm hoạ thế này mệt lắm.

4 Trả lời “Sáng sớm đi từ quê ra Hà Nội trên con đường vắng tinh sương”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *