Muốn nhận được gì hãy cho đi trước

Muốn nhận được gì, hãy cho đi trước…
? Muốn được mọi người yêu thương, hãy yêu thương họ.
? Muốn được mọi người nể trọng, hãy nể trọng họ.
? Muốn được mọi người phục vụ, hãy phục vụ họ.
? Muốn được giàu sang, hãy giúp mọi người nâng cao chất lượng cuộc sống của họ.
– Hải Nguyễn –

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *