KHÔNG GIAN PHẬT PHÁP TÂY TẠNG TU VIỆN RABTEN THUỴ SĨ Một điều rất đặc biệt tất cả các pho tượng ở đây họ đều làm cẩn thận từ trong ra đầy đủ xương cốt các bộ phận nội tạng giống hệt như cơ thể người vậy rất cân đối và công phu

KHÔNG GIAN PHẬT PHÁP TÂY TẠNG
TU VIỆN RABTEN . THUỴ SĨ
Một điều rất đặc biệt : tất cả các pho tượng ở đây họ đều làm cẩn thận từ trong ra đầy đủ xương cốt, các bộ phận, nội tạng … giống hệt như cơ thể người vậy, rất cân đối và công phu !
Con người là tuyệt phẩm của tạo hoá , nền văn hoá Phật pháp Tây tạng lại thổi hồn cho những tác phẩm của mình để không chỉ là nghệ thuật mà cao hơn nữa là thế giới tâm linh.

2 Trả lời “KHÔNG GIAN PHẬT PHÁP TÂY TẠNG TU VIỆN RABTEN THUỴ SĨ Một điều rất đặc biệt tất cả các pho tượng ở đây họ đều làm cẩn thận từ trong ra đầy đủ xương cốt các bộ phận nội tạng giống hệt như cơ thể người vậy rất cân đối và công phu”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *