Bình thường mỗi lần thay ảnh đại diện mình đều có một cái stt rất là dài nhưng chẳng hiểu sao lần này không nghĩ được gì mà viết

Bình thường mỗi lần thay ảnh đại diện mình đều có một cái stt rất là dài nhưng chẳng hiểu sao lần này không nghĩ được gì mà viết. Cũng chẳng hiểu vì sao lại muốn thay ảnh đại diện nữa. Thôi thì thay cái ảnh đại diện thật là xinh để đón bão “Nữ thần Sét” cái nào

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *